Forside

Velkommen til Norsk Marsvinforening!

 

Norsk Marsvinforening (NMF) er en ny forening som ble stiftet i 2013 av erfarne oppdrettere og marsvinentusiaster.

 

Foreningen har som formål å:

 

- Spre informasjon og interesse for marsvin, enten det er rasedyr eller kjæledyr.

 

- Fremme riktig hold av marsvin

 

- Bidra til å fremme utvikling av de ulike marsvinrasene vi har i Norge

 

- Holde minst 3 utstillinger i året

 

- Utdanne rase- og petdommere

 

Som medlem får du et medlemsblad med diverse artikler, utstillingsresultater m.m per mail, samt reduserte påmeldingsavgifter til våre utstillinger

 

Medlemsavgiften er 250 kr per år og betales inn til konto

1207 85 38501

 

For spørsmål, send mail til:

norskmarsvinforening2013@gmail.com

 

Welcome to NMF!

 

NMF is a new club, started i 2013 by experienced breeders and guineapig-enthusiasts.

 

Our club aimes to:

 

- Spread information about guinea pigs

 

- Promote correct conditions for keeping guinea pigs

 

- Develope the different breeds we have here in Norway and Scandinavia

 

- Arrange at least 3 shows each year

 

- Educate new judges

 

We welcome members from all countries to our club and shows.

 

As a member you get our magazine per mail, and reduced entry fees at our shows.

 

The membership fee is 100:- NOK per year, our account

number is: 1207 85 38501

 

If you need more information or have questions, please e-mail us: norskmarsvinforening2013@gmail.com

©Nmf2013