Bli medlem i NMF

Medlemsavgiften er på kr 250,- per år

Familiemedlemsskap/Støttemedlemsskap er på kr 100,- per år.

Medlemsskap innbetalt etter 1. November innebærer også medlesskap for påfølgende år.

Som medlem får du reduserte påmeldingsavgifter til utstillingene våre, samt tilgang til medlemsblogg med nyheter, artikler m.m  (Under oppbygning)

Innbetalingen merkes med «Medlemsskap» og navn, og betales inn til konto :

1590.16.69586

      

Foto: K. Linnea Backe