Bli medlem i NMF

Foreningen har som formål å:

  • Spre informasjon og interesse for marsvin, enten det er rasedyr eller kjæledyr.
  • Fremme riktig hold av marsvin
  • Bidra til å fremme utvikling av de ulike marsvinrasene vi har i Norge
  • Holde minst 3 utstillinger i året
  • Utdanne rase- og petdommere

Som medlem får du et medlemsblad med diverse artikler, utstillingsresultater m.m per mail, samt reduserte påmeldingsavgifter til våre utstillinger

Medlemsavgiften er 250 kr per år og betales inn til konto 1207 85 38501