Dommere

Godkjente rasedommere i Norsk Marsvinforening:
Anniken Kjærnet (allround)
Lisbeth Bjørndahl (allround)
Dorthe Mayoh (allround)
Ina Kristin Berg (Strihår + glatthår)

Godkjente pet-class dommere i Norsk Marsvinforening:

Marina Billingsø
Ina Kristin Berg
Anniken Kjærnet
Glenn Johansen
Tomas Uusitalo
Lisbeth Bjørndahl

Ved utstillinger bruker vi både norske og utenlanske dommere.