Om NMF

Norsk Marsvinforening (NMF)  ble stiftet i 2013 av erfarne oppdrettere og marsvinentusiaster.

Norsk marsvinforening har som formål å:

– Spre informasjon og interesse for marsvin, enten det er rasedyr eller kjæledyr.

– Fremme riktig hold av marsvin

– Bidra til å fremme utvikling av de ulike marsvinrasene vi har i Norge

– Holde minimum 3 utstillinger i året

– Utdanne rase- og petdommere

Foto: K. Linnea Backe