Registrering av marsvin

  • Max 3 kull per hunn kan registrers per år
  • Utelandske registrerte dyr og dyr registrert i NMK trenger ikke å omregistreres
  • Man kan søke dispensasjon for registrering hos registrator. Alle godkjente dispensasjnoner skal loggføres.
  • Registreringsskjema fylles ut, og sendes per mail til : mayamoenjohansen@gmail.com
  • Skjemaet blir deretter påført registreringsnummer av registrator, og retunert som pdf fil per mail.

Din mailadresse fungerer som underskrift på at informasjonen på reg.skjemaet er riktig. Husk å se over at du har fylt inn alle opplysinger som trengs og at de er korrekte før skjemaet sendes registrator.

Registreringer koster kr. 10:- per skjema og betales inn til konto: 1207 85 38501

Link til schemaet