Titler/Forkortelser

Titler og forkortelser

NUCH – Norsk utstillingschampion
NKUCH – Norsk klippet utstillingschampion
NPUCH – Norsk Pet utstillingschampion
BOY + Plassering og Årstall – Best of year (Årets marsvin 1-10) F.eks BOY 5- 13
POY + Plassering og Årstall – Pet of year (Årets pet 1-10) F.eks POY5-13
BIR + Årstall -Alle årets plasserte innenfor sin rase får tittel
Norsk Mesterutstilling:
NM + Årstall – Norsk Mester
NjrM + Årstall – Norsk Juniormester